پایگاه آبزیان زینتی
یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 21:53

صادرات غیر رسمی ماهیان زینتی زنجان به عراق

نوشته شده توسط

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان با بیان اینکه از ابتدای سال تا پایان آبان ماه بیش از 448 هزار قطعه انواع ماهی های زینتی در استان زنجان تولید و برداشت شده است، گفت: ماهی های زینتی استان زنجان از طریق مراجع غیررسمی به کشورعراق صادر می شود.

ورود