پایگاه آبزیان زینتی
پنج شنبه, 11 شهریور 1395 ساعت 11:50

اسب دریایی کوتوله : استاد استتار

نوشته شده توسط

زیست‌شناسانی از آکادمی علوم کالیفرنیا در سان فرانسیسکو با رفتن به فیلیپین و آوردن یک جفت اسب دریایی کوتوله به آزمایشگاه خود به بررسی این موجودات کوچک نادر پرداختند. این دو جاندار کوچک به عنوان بخشی از یک مطالعه بزرگ‌تر که به بررسی تنوع زیستی خیره‌کننده موجود در ناحیه نیمه‌روشن اقیانوس می‌پردازد، مورد بررسی قرار گرفتند. ناحیه نیمه‌روشن محیط نسبتاً ناشناخته‌ای در عمق اقیانوس است که نور خورشید به سختی به آن‌جا نفوذ می‌کند.

ورود